Site Overlay

129. කොස්වත්ත ශ්‍රී උපතිස්සාරාම ගල්දෙවැට පුරාණ විහාරස්ථාන දහම් පාසල | 2021 – 03 – 09

2021 මාර්තු මස 09 වන දින CIB දඹුල්ල ශාඛාව අභිනවයෙන් විවෘත කිරීම නිමිති කරගනිමින් කොස්වත්ත ශ්‍රී උපතිස්සාරාම ගල්දෙවැට පුරාණ විහාරස්ථාන දහම් පාසල සඳහා ඩෙස්ක් බංකු ලබා දීම.

129. කොස්වත්ත ශ්‍රී උපතිස්සාරාම ගල්දෙවැට පුරාණ විහාරස්ථාන දහම් පාසල | 2021 - 03 - 09
129. කොස්වත්ත ශ්‍රී උපතිස්සාරාම ගල්දෙවැට පුරාණ විහාරස්ථාන දහම් පාසල | 2021 – 03 – 09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2022. All Rights Reserved. CIB Group | Designed & Developed By CIB Digital Office